Mesttransport

Al ruim 40 jaar zijn wij actief in mesthandel en mesttransport vanaf veehouderijbedrijven uit de Achterhoek en Twente naar akkerbouwbedrijven en mestvergisters/mestverwerkers in Noord en Oost Nederland. Tegenwoordig is het mesttransport gebonden aan strenge wet- en regelgeving om fraude te voorkomen. Voor het uitvoeren van het mesttransport beschikken wij over moderne tankopleggers die zijn uitgerust met geijkte weeg- en bemonsteringsapparatuur, AGR en GPS.

Tijdens het laden van iedere vracht wordt een mestmonster genomen welke vervolgens door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht worden op de stikstof-, fosfaat- en kaligehaltes. Het bijbehorende VDM (Vervoersbewijs Dierlijke Mest) wordt elektronisch naar de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en het laboratorium gestuurd waarna de klant het analyseverslag krijgt toegestuurd. Een waterdicht proces waarmee we voldoen aan alle regels en wetten voor het transporteren van meststoffen.

 

Baks Borculo - Partner in Mesttransport, mestdistributie en mesthandel.

Overig transport

Onze tankwagens zijn naast mesttransport ook uitermate geschikt voor het verpompen en transporteren van allerlei vloeibare producten/materialen. Zo verzorgen wij onder andere het transport van rioolslib, zuiveringsslib, afvalwater en overige materiaal voor vergisting. Voor het vervoer van categorie 2 en 3 materiaal voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen en staan wij geregistreerd bij de NVWA.

Door de goede pompcapaciteit en de diverse mogelijkheden om zowel dunne als dikke vloeistoffen te vervoeren zijn onze auto’s ideaal voor de inzet bij calamiteiten of incidenten. Dit kan zijn tijdens een rioolrenovatie, lekke silo, volgelopen sloot en dergelijke.

Calamiteiten- en vloeibaar afvaltransport